Fjordsalat, Mørk / Ulvaria fusca

  • Størrelse: 25 – 30 cm

Vidste du… har et meget mørkegrønt blad som ved tørring bliver brungrønt til sort. Ses ofte løstliggende i fjorden på ca. 0-1 m dybde og kan forveksles med søsalat som har et stivere og mere flaskegrønt blad”

 

Kendetegn:

Mærk fjordsalat har kun èt cellelag, i modsætning til søsalaten som har to lag celler i bladende, forskellen kan ses under mikroskopiering.