Hundestejle, nipigget / Pungitius pungitius

  • Størrelse: 5 – 7 cm

“Vidste du at ….. ikke skæl ligesom mange andre fisk. I stedet har både den trepigget hundestejle og den nipigget hundestejle benplader.”

Familie:
Hundestejlefamilien – Gasterosteidae

Kendetegn:
Nipigget hundestejle kan have 7-12 pigge på ryggen, men oftest har den kun 9, derudover har den 2 pigge på bugen. Den er slank og sølvskinnende med en brun eller grøn ryg samt sorte striber på siderne og lys bug. I yngletiden bliver hannens bug og strube dog mørkere og brystfinnerne rødlige

Levested:
Den nipiggede hundestejle udbredt over hele Danmark og lever både langs kysterne og i brakvand, samt søer, moser, grøfter og vandløb.

Levevis:
Hundestejler gyder i ferskvand i April måned. I yngletiden bliver hannen territoriel og forsvarer aggressivt sin rede. Hunnen gyder op mod 400 æg.

Føde:
Plankton som dafnier, små krebsdyr og fiskelarver, samt tanglopper.

Fjender:
Rovfisk som ørred, aborre og ål, samt fjordens fugle

Find mere information her: