Formålspraragraf

 

  • Formålet med foreningen er at udføre formidling og undervisning omhandlende Roskilde fjords miljø, natur og kulturhistorie. Derudover at facilitere aktiviteter ved og omkring Roskilde fjord.

 

  • Formidlingen skal være målrettet en bred brugergruppe, lige fra turister på havnen, borgere, organisationer og dagtilbud, til politiske instanser og uddannelsesinstitutioner. Der vil være et særligt fokus på at få flere ud i naturen.

 

  • Foreningen vil foretage opsøgende arbejde, så også de der sjældent kommer i naturen, får de glæder og den viden vi kan tilbyde. 

 

  • Foreningen forpligter sig til at udbrede viden omkring affald i naturen og de konsekvenser det kan have omkring de miljømæssige sammenhænge i Roskilde Fjord. 

 

  • Vi tager afsæt i aktuelle temaer, der baserer sig på den seneste naturfaglige forskning og vil følge med udviklingen indenfor formidlingsmetoder og praksis.