Formålspraragraf


  • Formålet med Foreningen er at formidle og facilitere naturfaglige aktiviteter ved og omkring Roskilde fjord.
  • Formidlingen skal målrettes alle borgere, institutioner og foreninger m fl. med særligt henblik på at få flere ud i naturen.
  • Foreningen vil foretage opsøgende arbejde, så også de der sjældent kommer i naturen, får de glæder og den viden vi kan tilbyde.
  • Foreningen forpligter sig til at udbrede viden omkring affald i naturen og de konsekvenser det kan have omkring de miljømæssige sammenhænge i Roskilde Fjord.
  • Vi tager afsæt i aktuelle temaer, der baserer sig på den seneste naturfaglige forskning og vil følge med udviklingen indenfor formidlingsmetoder og praksis