Ål

Anguilla anguilla

Ålen var frem til 1950erne den vigtigste fangst for fiskerne i Roskilde Fjord. I 2023 er det ikke længere tilladt at fange ål i fjorden. Ålebestanden er gået kraftigt tilbage i alle danske farvande – og man mener at det blandt andet skyldes, at mange af ålens levesteder er forsvundet. Der kommer også meget mindre åleyngel til de danske farvande.

Ål

Fakta:

  • Ål går i dvale og holder op med at spise når vandet kommer under 8 grader
  • Ålen er et truet dyr

Vidste du at … ål kan blive meget gamle? Verdens ældste kendte ål var ”Putte”, som levede 88 år, ”Putte” levede i et akvarium hos en svensk familie, der havde fanget ålen i 1863. Den kom i 1938 til Helsingborg Museum, hvor den døde i 1951.

Ål er udpræget nataktiv, og har en veludviklet lugtesans og et godt nattesyn. De skjuler sig om dagen, helst i planter eller mellem sten, og lever af orme, snegle, muslinger, krebsdyr og insekter. Større ål æder også gerne andre fisk.   Ål kan leve både i saltvand og ferskvand.

Ålen er en gådefuld fisk
Ålen er stadig en gådefuld fisk, og man har endnu ikke fanget en gyde klar ål, selv om flere har forsøgt – blandt andet i forbindelse med Galathea 3-ekspeditionen i 2006-2007.  Forskere har fundet de mindste ålelarver om foråret i den centrale del af Sargassohavet. Som er en del af Atlanterhavet ud for Californiens kyst. Så man går ud fra at ålene gyder i Sargassohavet om foråret.
Larverne delvist driver, delvist svømmer med Golfstrømmen og vestenvinden mod Europas kyster. Efter 12-15 måneder ankommer larverne til Europa og vokser til glasål.

Efter ankomsten til Europas kyster søger den små gennemsigtige glasål mod bunden. Ålen bliver efterhånden mørk på ryggen og normalt gul på bugen og bliver nu gulål.

Efter 5-15 år som gulål ændres farven igen. Ålen, der nu kaldes blankål får et messingfarvet til sølvagtigt skær på siderne. Bugens gule farve ændres til hvid, og ryggen bliver sort. I takt med forvandlingen til blankål forsvinder tarmsystemet.

Derefter holder den op med at spise og svømmer mod Sargassohavet for at gyde, hvilket den kun  gør en gang i sit liv, og det sker først efter 5 til 15 år og en svømmetur på ca. 5000 km. Denne lange livscyklus gør ålen sårbar.

Du kan læse mere her: