Pungreje

Mysidia

Pungrejer lever på lavt vand i Roskilde Fjord. De ses i store sværme, særligt fra juli til september. Pungrejer er en vigtig føde for mange andre dyr i fjorden. Det gælder særligt for fiskeyngel, der vokser sig store sidst på sommeren, hvor der er flest pungrejer. Om sommeren kan man tit fange pungrejer ved at stikke nettet ind under platformen foran vores lille hus, Tangloppen.

Pungreje

Fakta:

  • Max 2 cm lang
  • Farven er tilpasset omgivelserne

Vidste du at… Pungrejerne kan formere sig meget hurtigt? Allerede 2 til 3 uger efter ungerne er udklækkede kan de selv formere sig.

Søger sikkerhed i store flokke
Om dagen søger pungrejerne sikkerhed ved at være del af en stor flok. Om natten spredes pungrejerne for at søge føde. De filtrerer vandet for alger og små bitte dyr.

Der er ca. 30 forskellige arter pungrejer i Danmark. De er svære at kende fra hinanden. De fleste pungrejer har en langstrakt krop med et ”knæk” midt på. Pungrejen har en lille rugepose på maven til at udruge æggene.

Bliver hurtigt mange
Pungrejer er gode til at udnytte den tilgængelige føde til at formere sig. Hvis der er føde nok, udruger de et stort kuld unger. Så snart ungerne har forladt rugeposen, kan hunnen blive befrugtet igen, og sende et nyt kuld afsted en uge efter. Ungerne ligner små voksne – og allerede efter 2-3 uger er ungerne klar til at formere sig.

Du kan læse mere her: