Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er en af Danmarks smukkeste fjorde. Her kan du opleve et unikt, spændende og mangfoldigt dyre- og planteliv

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land og er et vigtigt yngleområde for både fugle, fisk og bunddyr. Den smalle fjord er omkring 40 km lang, og indeholder ca. 30 små øer og holme, som giver et rigt og næsten uforstyrret plante- og dyreliv. Roskilde fjord har en stor artsrigdom både over og under vandet, og er et internationalt natur- og fuglebeskyttelses område. Fjorden rummer store lavvandende områder og mindre områder med dybt vand. På de dybeste steder som Herslev hullet er der 32 meter dybt.

I den nordlige del er fjordens vand relativt salt med en promille på omkring 18 i sommerhalvåret, i den sydlige del ned mod Roskilde er saltholdigheden lav, særligt der hvor åer og kilder løber ud i fjorden, kan saltkoncentrationen nogen gange komme under 10 promille.  Det betyder at fjorden både er levested for saltvandsfisk som sild – og for ferskvandsfisk som aborre.

På de næste sider kan du læse mere om nogle af de fantastiske dyr og planter du kan se i og ved Roskilde Fjord.