Stormåge

Larus canus
Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger, og den yngler ved Roskilde Fjord.

Stormåge

Stormmågen finder insekter og orme på markerne omkring fjorden, men kan også finde på at spise skrald. Du ser den derfor også i byen.

Vidste du at… I efteråret kommer tusindvis af stormmåger fra Østersøregionen til Danmark for at fælde deres sommer fjerdragt.

Kun få stormåger bliver i Danmark henover vinteren. Resten flyver blandt andet til Storbritannien.