Fjordterne

Roskilde Fjord er et af de vigtigste yngleområder for fjordternen i Danmark. Den er dog truet af ræve og rotter, som man derfor bekæmper på øer og holme.
Ternen flytter permanent væk fra en yngleplads, hvis den bliver angrebet.

Fjordterne

Fjordternen har ofte sin rede mellem de aggressive hættemåger. På den måde er den ekstra beskyttet mod rovdyr. Den minder om hættemågen, men er mindre, har en splittet hale og en mindre, sort hætte.

Vidste du at… Fjordterner danner ofte de samme par flere år i træk, og vender tilbage til den samme yngleplads.