Skrubbe

Platichthys flesus

Skrubber er almindelige i Roskilde Fjord og fjorden er et vigtigt opvækstområde for unge skrubber. Skrubber klarer sig fint i vand med lav saltholdighed (brakvand), og skrubben er en af de få saltvandsfisk, der kan leve flere kilometer oppe i vandløbene, hvor man ofte ser de unge skrubber. Du kan tit se små skrubber i Roskilde Oplevelseshavns akvarier i Tangloppen. Her ligger de typisk skjult i sandet, så kun øjnene er synlige.

Skrubbe

Fakta:

  • Antal æg: Op til 2 millioner om året
  • Alder: Normalt 7-8 år max 15 år

Vidste du at …Voksne skrubber faster om vinteren når de svømmer ud på dybt vand? En forklaring kan være at den går i slags dvale i det kolde vand, og derfor har brug for mindre energi.

Skrubben minder utrolig meget om rødspætten, men har meget færre pletter. Derudover er dens hud på oversiden er ru på grund af en række benknuder langs sidelinjen.

Skrubben foretrækker sand- og mudderbund uden vegetation. Her kan skrubben ligge nedgravet det meste af dagen.

Gyder om vinteren
Så vidt man ved, gryder skrubberne ikke i Roskilde Fjord, men lige nord for Sjælland i Kategat. Derefter svømmer de voksne fisk ind igen. Æg og larver bliver ført med vandstrømme ind i fjorden.

De frit-svømmende nyklækkede larver ligner andre fiskelarver, dvs. de er ikke flade som de voksne fladfisk. Når larverne er 1 cm, begynder det venstre øje at vandre op mod hovedets overkant, og larverne begynder at svømme med venstre side nedad. Når larven er 12-14 mm, er øjet nået helt over på den anden side af hovedet. Larven søger nu til bunden og lægger sig på venstre side, som bliver hvid, mens højre side bliver mørk. De små skrubber søger ind på ganske lavt vand og kan træffes på blot 2-3 centimeters dybde.

Skrubben æder orme, krebsdyr, muslinger og snegle. De større eksemplarer tager også gerne kutlinger og allerhelst hesterejer.

Du kan læse mere her: