Dyndsnegl

Hydrobia ventrosa

Dyndsneglen er almindelig i Roskilde fjord og lever først og fremmest på lavt vand. De findes i mudder- og sandbund samt på bevoksning.

Dyndsnegl

Lever af alger
Dyndsneglen lever af mikroskopiske alger, først og fremmest kiselalger. Sneglen rasper algerne af med tungen, eller tager små sandkorn i munden, og spytter sandet ud igen, efter at have poleret overfladen for alger og andet organisk materiale.

Den buttede dyndsnegl lægger sine æg i små kapsler, ofte et æg i hver kapsel. Æggene sættes fast på hunnens skal – og på sten eller planter. Æggene klækkes efter ca. 2 uger. En buttet dyndsnegl lægger ca. 50 æg om året.

Der findes 4-5 forskellige arter af dyndsnegle og det kan være meget svært at skelne de forskellige dyndsnegle fra hinanden.

Dyndsneglen bliver spist af både fugle, fisk og krabber.

Du kan læse mere her: