Tangnål

Syngnathus typhle  

Tangnålen lever i på det lave vand i Roskilde fjord. Den foretrækker tangskove, særligt ålegræs. Her kan tangnålen stå stille lodret i vandet og gemme sig i ålegræsset. Tangnålen er almindelig i fjorden, og kan tilpasse sig variationer i temperatur og saltholdighed. Den er stationær og lever hele sit liv i fjorden. Du kan tit se tangnål i Roskilde Oplevelseshavns akvarier.

Tangnål

Fakta:

  • Alder: max 3 år
  • Antal æg: 100 -250

Vidste du at … tangnåle hannen har en rugepose på maven? Her udruger hannen æggene. Det tager ca. 4 uger.

Ligner ålegræs
Tangnålenes krop er dækket af små, runde benplader, som gør den stiv. Den er godt kamufleret i en ålegræsskov, med sin lange tynde grønne krop ligner den ålegræsset. Tangnålen lever af små dyr, som den suger ind i sin lille mund. Den svømmer ikke hurtigt nok til at jage, men sidder helt stille og venter på byttet.

Hannen udruger æggene i sin rugepose
Som sine slægtninge, søhestene, har tangnålene en helt særlig måde at beskytte deres æg og unger. Hunnen lægger sine æg i en rugepose på hannens bug. Hunnen har et langt æglægningsrør, som hun bruger til at overføre æggene til hannens rugepose. Her befrugter og udruger han æggene. Flere hunner kan lægge æg i den samme rugepose. Der kan være op til 100 æg i hver rugepose. De første dage søger de små unger også beskyttelse i rugeposen igen, hvis der er fare på færde. På den måde sikrer tangnålen sig at æggene bliver befrugtet og at ungerne bliver beskyttet de første dage af deres liv.

Du kan læse mere her: