Strandkrabbe

Carcinus maenas

Strandkrabben er mest udbredt i den nordlige, salte del af Roskilde Fjord, og i de senere år er der kommet flere krabber i fjorden. Strandkrabben lever kun undtagelsesvis i den sydlige del, men man kan alligevel være heldig at finde krabber i Roskilde Havn. De krabber du kan finde i den sydlige del af fjorden er klækket andre steder, for krabbens æg kan ikke klækkes, når saltholdigheden bliver for lav. Strandkrabberne spiller en væsentlig rolle for fjordens økologi i den nordlige del af fjorden. I larve- og ungestadiet er krabberne føde for flere andre dyr, og de som voksne krabber fungere de som fjordens skraldemænd, og er en vigtig del af nedbryderkæden, hvilket betyder at krabberne æder de døde dyr i fjorden. Det er til stor gavn, men også irritation når det går ud over fangsten i fiskernes net.. Strandkrabben er Danmarks mest almindelige krabbe. Du kan ofte se strandkrabber i Roskilde Oplevelseshavns akvarier og i vores hyttefadene foran Tangloppen.

Fakta:

  • Antal æg: Op til 185.000 æg, en gang om året
  • Alder: Op til 10 år      

Vidste du… at inden strandkrabbehannen kan parre sig med hunnen, må hun skifte skjold? Derfor bær hannen rundt på hunnen og fodre hende, indtil hun skifter sit skjold. Når skjoldet er skiftet og hunnen er blød parrer de sig”

Skifter skal
Strandkrabber er altædende og som regel mest aktive om natten. Strandkrabben har ligesom de andre krebsdyr ikke et indvendigt skelet, men til gengæld en udvendig skal, der beskytter krabben mod fjender. Når krabben vokser, bliver skallen for lille, derfor skifter krabben hele skallen for at få plads til at vokse. Voksne krabber skifter skal ca. en gang om året, men en krabbe kan skifte skal op til 14-17 gange om året de første leveår.

Ben kan vokse ud igen
Hvis strandkrabben møder en af sine fjender, forsvarer den sig med klosaksene, men da fjenderne kan finde på at tage fat i benet, har krabben en særlig forsvarsmekanisme, hvor den taber benet. mens fjenden undersøger benet kan krabben nå at stikke af og på den måde redde livet. I løbet af 2-3 skalskifte er et nyt ben vokset ud igen.

Strandkrabben sidder ofte og gemmer sig, mens det er lyst. Hvis den ikke kan finde et skjul, graver den sig ned i bunden, så kun øjnene og klosaksene stikker frem. Når mørket sænker sig, går strandkrabben på jagt efter sit bytte.

Sidst på sommeren danner hunner og hanner par. Hunnen udsender duftstoffer, der signalerer, at hun er klar til parring.

Du kan læse mere her: