Strandkrabbe / Carcinus maenas

  • Størrelse: 10 – 12 cm

Vidste du… at inden strandkrabbehannen kan parre sig med hunnen, må hun skifte skjold? Derfor bær hannen rundt på hunnen og fodre hende, indtil hun skifter sit skjold. Når skjoldet er skiftet og hunnen er blød parrer de sig”

Kendetegn:
Den har et op til 7 cm bredt, næsten femkantet skjold med kraftige savtakker foran. Skjoldet er præget af fuger og buler med stor farvevariation. Dertil har krabben 4 par kraftige spidse gangben og 1 par klosakse. Hanner og hunner kan kendes fra hinanden på bagkroppens facon. Bagkroppen er flad og sidder trykket op under krabbens underside. Hos hunner er den bred og afrundet, mens den hos hanner er smal og tilspidset.

Variation:
De fleste krabber er grønlige eller brunlige, men de kan også have blålige, rødlige eller lilla nuancer. Rygskjolde på døde dyr, eller rygskjolde, der er afkastet efter skalskifte, kan tilmed skifte farve.

Forveksling:
Strandkrabben kan eventuelt forveksles med den almindelige Svømmekrabbe, men svømmekrabben lever på betydeligt dybere vand, og ses kun meget sjældent skyllet op. Den vigtigste forskel er Svømmekrabbens bagben, der er fladtrykte som årer.

Biologi:
Strandkrabber er altædende og som regel nataktive. Når krabben vokser kravler den ud af sin skald og suger en masse vand ind. Den nye skald er blød og det gør krabben meget sårbar i tiden inden den hærder og bliver til et nyt hårdt skjold. 

Levested:
Strandkrabben kan findes fra vandkanten og ud på dybere vand. Den er også meget almindelig i havne, omkring bølgebrydere, bådebroer og lignende steder, ligesom man også kan finde den i tangbevoksninger.

Udbredelse:
Strandkrabben er Danmarks mest almindelige krabbe. Den er udbredt langs kysterne over hele landet. Den mangler dog i de indre dele af Østersøen omkring Bornholm, hvor saltindholdet i vandet bliver for lavt til, at den kan trives.

Du kan finde mere information om den her: