Om Kutlingen

Bådlauget

Formidlingsbåden Kutlingens Bådlaug består af 4 personer. De har alle mange års sejlerfaringer og har de nødvendige kurser inden for navigation og sikkerhed. Det er Bådlauget, der kan godkende en skipper, samt sørge for at alle har de nødvendige kurser, for at varetage jobbet som frivillig skipper. Der er i dag tilknyttet 13 godkendte skippere på Kutlingen.

Uffe
Roelof
Roelof
Erik
Gert Skou-Madsen
Gert Skou-Madsen

Kutlingen og skipperne

Kutlingen drives i samarbejde mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Oplevelseshavn. Den daglige drift varetages af en gruppe erfarne skippere. Projektet er også støttet af Roskilde Kommune og Friluftsrådet. Kutlingen bruges blandt andet til undervisning, og til at give flere børn og voksne mulighed for at komme ud på fjorden.

På sejltur med Kutlingen

Oplevelsesture med Kutlingen

Det er også muligt at deltage i særlige ture med Kutlingen. For eksempel ture, hvor der dykkes ved de nyanlagte rev eller natsejlads, hvor vi anvender undervandskamera og lysudstyr.

Se video nedenfor