Ederfugl

Somateria mollissima

Ederfuglen kom til fjorden i midten af 80’erne og er siden vokset til over 600 par i fjorden. 
I 2023 havde ederfuglen sit bedste yngleår i Roskilde Fjord og er nu den mest almindelige ynglefugl i området.

Ederfugl

Om sommeren kan du se små “ederfugle-børnehaver”  på fjorden. De voksne hunner passer nemlig hinandens unger i små flokke, så de kan skiftes til at finde mad og hvile sig.

Vidste du at… Ederfuglen er vores største dykand og kan dykke efter blåmuslinger på ned til 20 meters dybde.

Ederfuglene  yngler på øer og holme, hvor de i perioder bliver forstyrret af ræve, rotter og havørne, som går efter æg og ællinger.