Blishøne

Fulica atra 

Blishønen kendes på den tydelige hvide blis i panden, det hvide næb og den sorte, runde krop med lange ben. Selvom den om sommeren yngler i ferskvandsområder, findes der enkelte som yngler I den sydlige del af Borrevejle Vig.

Blishøne

Om vinteren samles blishøns i tusindvis på lavt vand i områder med læ, hvor de spiser smådyr og vandplanter. Om sommeren bliver de meget aggressive over for andre fugle.

Blishønen kan finde på at slå ællinger ihjel, hvilket har givet den et dårligt ry blandt mange mennesker.

Vidste du at…Blishønen er ikke en særlig god svømmer, da dens fødder ikke har svømmehud, men i stedet mindre svømmelapper.