Brisling / Sprattus sprattus

  • Størrelse: 10 – 14 cm

Vidste du… at brislingen kendes fra silden på sin skarpe bug(underside), deraf også kælenavnet “Skarpsild”. Brislingen bliver ikke så stor som silden og den er derfor stærkt efterstræbt af rovfisk såsom havørreder, torsk og pighvarre”

Familie:
Sildefamilien – Clupeidae

Lignende arter:
Østersøsild

Udseende:
Lige som alle andre medlemmer af sildefamilien har brislingen ingen sidelinje og skællene falder let af. Snuden er lidt kortere end hos Østersøsilden, som giver Brislingen et mere strømlinet udseende og øjnene er lidt mindre. Begge arter har en køl af skæl langs bugen som nemt kan føles ved at stryge fingeren fra halen mod hovedet. Skællene er skarpere hos Brislingen end hos Østersøsilden. Størrelsen er også en god vejviser: fisk over 17 cm er næsten stensikkert Østersøsild. 

Farver:
Siderne er sølvfarvede, ryggen er dybt blålig næsten sort. Ryggen på Østersøsild er almindeligvis mere grønlig.

Formering:
Brisling gyder om sommeren ude på den åbne Østersø. Rognene flyder og må have et saltindhold på mindst 0,6 % for at udvikle sig.

Føde:
Plankton.

Udbredelse og levesteder:
Almindelig i Dansk farvand særligt på åbent hav, hvor de i store stimer æder plankton.

Find mere information her: