Hundestejle, trepigget / Gasterosteus aculeatus

  • Størrelse: 4 – 7 cm (11 cm i havvand)

Vidste du… at hannen i maj anlægger en rød yngledragt som skal lokke gydemodne hunner. Ved hjælp af en klæbrig slimmasse som udskilles af nyrerne, bygger han en rede af plantedele.”

Familie:
Hundestejlefamilien – Gasterosteidae

Lignende arter:
Fempigget Hundestejle, Nipigget Hundestejle

Udseende:
Kroppen er slank med en smal halestilk, der fører til en vifteformet halefinne – et kendetegn som er typisk for hundestejler. Siderne har høje, smalle benede plader som varierer meget i antal fra 4-5 bag gællelåget til mere end 30 langs hele siden. Det er de tre pigge forrest på rygfinnen, der har givet denne hundestejle sit navn, de første to pigge er fremtrædende og den tredje er mindre. Bugfinnerne på undersiden af fisken, er praktisk talt skiftet ud med pigge, som kan rejses og fastlåses.

Farver:
Ryggen er grønlig og siderne er sølvfarvede. I yngletiden udvikler hannerne en klar rød hals og bug, den lavere del af gællelåget kan få mørke mønstre.

Formering:
I maj etablerer hannen sig et territorium som han aggressivt forsvarer, han laver en rede af planterester og lokker gydemodne hunner til med sin flotte parringsdragt i røde farver.  Hunnerne gyder i juni. Nogle kan overvintre i havet og gå op ad floderne for at gyde. Efter at rognene er blevet befrugtede, holder hannen vagt. Han vifter rognene af og til med ny veliltet vand til de udklækkes efter en uges tid.

Føde:
Fluelarver og andre hvirvelløse dyr.

Udbredelse og levesteder:
Den Trepiggede Hundestejle findes både i brakvand, ferskvand og nogle steder i hav. Den er almindelig i hele Danmark. Om sommeren ses de gerne i store stimer tæt ved kysten. Om vinteren stimler de sammen på dybt vand.

Fjender:
Den trepiggede hundestejle bliver bl.a. spist af måger, hejre og større fisk som ørred og ål.

Find mere information her: