Hundestejle, trepigget

Gasterosteus aculeatus

Den tre piggede hundestejle  er almindelig i Roskilde Fjord. Hundestejlen lever primært på lavt vand, hvor den er vigtig føde for mange andre dyr i fjorden, både fugle og større rovfisk. Fjord- og havternernen bruger hundestejler til at pynte deres reder med, som en del at ternehannen kurmageri. Desværre er vores viden om hundestejlerne (og de øvrige småfisk, som ikke bruges til menneskeføde) begrænset.

Du kan ofte se hundestejler i Roskilde Oplevelseshavns akvarier i Tangloppen på Roskilde havn.

Fakta:

  • Antal æg: 100-200 æg
  • Levetid (max): 5 år, hunnerne bliver ældst

“Vidste du at ….. Hundestejler kan lægge deres pigge ned – og rejse dem igen, hvis de føler sig truet. De kan også låse piggene i en opret position med en lille benplade.”

Har ikke altid tre pigge
Den 3 piggede hundestejle har mellem 2 og 4 pigge på ryggen. Hundestejlen er slank og sølvskinnende med en brun eller grøn ryg samt sorte striber på siderne og lys bug. I yngletiden bliver hannens bug og strube dog mørkere og brystfinnerne rødlige. Hundestejler har ikke har skæl ligesom mange andre fisk. I stedet er de dækket af benplader.

Er tilpasningsdygtig
Hundestejler lever af dyre plankton som dafnier, små krebsdyr og fiskelarver, samt tanglopper. Den  er god til at tilpasse sig næringsrige og iltfattige vande, hvilket passer med Roskilde Fjords vandmiljø. Den kan også klare meget store temperatursvingninger.

Hannen bygger rede
I maj bygger hannen en rede, Som han lokker/puffer en hun ind i  med en parringsdans.  Hun lægger sine æg i reden, og når hun igen forlader reden, er det ofte fordi hannen jager hende ud. Hannen kan sagtens inviterer flere hunner på besøg.

Reden bliver beskyttet af hannen, som vifter frisk vand til reden og jager andre hanner væk. Hannen reagerer også voldsomt på selv en dårlig papmodel af en hundestejle, hvis den er rød.

Når ungerne kommer ud af æggene, vogtes de en uges tid i reden af hannen.

Du kan læse mere her: