Børsteorm

Nereis diversicolor

Der lever mange børsteorme i Roskilde Fjord. Børsteormene spiller en vigtig rolle som føde for mange fugle og fisk – især fladfisk som pighvarre og skrubbe.

Man kan se store mængder børsteorm i fjorden når de gyder om foråret. Det sker i løbet af et enkelt døgn, når vandetemperaturen når op over 5-7 grader ved fuld- og nymåne. Børsteormene stiger op til vandoverfladen og gyder deres sæd og æg på samme tid. På den måde er chancen for befrugtning størst mulig. Når børsteormene gyder, kan de øverste vandlag i fjorden vrimle medhalvdøde børsteorme. Børsteormene sprækker og dør når de gyder, så de gyder kun én gang i deres liv. 

 

Fakta:

  • Gyder kun et døgn om året
  • De gyder op til en million æg

Vidste du at… Der er helt op til 80 arter af børsteorme i Roskilde Fjord så børsteormen nereis diversicolor er én blandt mange.

Farven er tilpasset det sted som børsteormen lever, men er oftest grå eller grønlig.

Lever på bunden
Nogle børsteormen er rovdyr som går på jagt langs bunden efter andre orme, andre børsteorme spiser alger, smådyr og dødt organisk materiale, som de fanger i slimede net i deres gange. Børsteormen laver et slimet net i gang-åbningen. I nettet fanger børsteormen organisk materiale, der strømmer med vandet igennem nettet. Når nettet er fyldt, spiser børsteormen nettet sammen med  den indfangede mad.

Børsteormen bruger børsterne som modhager når den kryber hen over fjordbunden og når de sidder i skjul i lodrette gange. Børsteormen foretrækker en blød, mudret bund. De kan leve helt tæt sammen – op til 3000 pr. kvadratmeter, og de kan blive på bunden i mere end to år, indtil de gyder og dør

Du kan finde mere information her: