Fjordhaven - Roskilde Fjord

Formål for Roskilde Fjordhave:

  • At drive og udvikle en/flere bæredygtig(e) fjordhave(r) i Roskilde fjord til dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang
  • At understøtte undervisningen i bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer
  • At udbrede kendskab til alternative fødevarer og bæredygtig produktion
  • At samarbejde med lokale maritime initiativer og aktiviteter i Roskilde og Lejre kommune med henblik på at udbrede kendskabet til livet i fjordene
  • At medvirke til at sikre en ligevægt mellem beskyttelse og benyttelse af fjordene
  • At medvirke til at sikre et rent havmiljø
  • At skabe en divers forening hvor folk kan mødes på tværs af generationer om en fælles interesse
  • At skabe et åndehul med fokus på friluftsliv og fællesskab