Knopsvane

Cygnus Olor

Knopsvanen har ynglet i Roskilde Fjord siden 1954. Knopsvanen lever af fjordens ålegræs og søsalat, men du kan også se den græsse på marker og strandenge.

Svane

I slutningen af juli til midten af september fælder knopsvanen alle sine svingfjer. Det betyder, at svanen i en periode på seks til syv uger ikke kan flyve. Ved Ægholm samles op mod 1500 fældende svaner. Færdes du på fjorden på dette tidspunkt, skal du derfor være særligt opmærksom. 

Vidste du at… kun 50 procent af ungerne overlever sommeren i fjorden.

Knopsvanen blev valgt til Danmarks nationalfugl ved en  afstemning afholdt af Danmarks Radio i 1984