Blåmusling / Mytilus edulis

  • Størrelse: 3-10 cm

Vidste du… at blåmuslingen filtrerer store mængder vand og faktisk kan en enkelt blåmusling på ca. 5 cm filtrerer helt op til 40 lit. vand i døgnet. Blåmuslingebestanden i fjorden har en væsentlig indflydelse på vandets kvalitet.”

Kendetegn:
Blåmuslingen er en af vores mest almindelige muslinger. Den kan blive op til 10 cm lang og skallen er sort eller blåsort, med et tydeligt blåt skær på de steder, hvor periostrakum (det hornede yderlag) er slidt af. Blåmuslinger hæfter sig fast til hårde underlag eller hinanden i store dynger ved hjælp af blanke skinnende tråde, de såkaldte byssustråde.

Variation:
Unge blåmuslinger er betydeligt mere brune i farven, og kan undertiden forveksles med andre arter. De kan dog som regel kendes på, at de også sidder sammen i store antal.

Forveksling:
Blåmuslinger kan undertiden forveksles med hestemuslinger (Modiolus modiolus). Men de kan bl.a. kendes fra hinanden på at hestemuslingen har et mere rødligt skær, samtidig med at den bliver dobbelt så store som blåmuslinger.

Biologi:
Lever fastsidden, hvor den filtrerer vandet for spiselige partikler.

Levested:
Findes fra lavtvandslinien og ned til omkring 50 meters dybde i brakvand, men kun til omkring 10 m i saltvand.

Udbredelse:
Findes fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de danske farvande til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland.

Fjender:
Blåmuslingerne spises af edderfugle, krabber, søstjerne og fisk.

Du kan finde mere information her: