Blåmusling

Mytilus edulis

Blåmuslingerne er fjordens vigtigste bunddyr. Mange steder i Roskilde Fjord er der tætte bestande af blåmuslinger på bunden. En enkelt blåmusling på ca. 5 cm filtrerer helt op til 40 liter vand i døgnet. Muslingernes filtrering af vandet er afgørende for fjordens miljø, fordi de renser vandet og skaber livsmuligheder for smådyr som tanglus, tanglopper mm Blåmuslingerne bliver også spist af en lang række fugle, fisk og krabber.. Du kan ofte se blåmuslinger ved formidlingsplatformen foran Tangloppen og i vores akvarier. Ligesom du kan se blåmuslinger på pæle og broer i fjorden og finde skaller langs vandet.

Vidste du at… Mytilus edulis betyder spiselig musling? Muslinger er blevet samlet og spist af gennem mange tusinde år.


Blåmuslinger hæfter sig fast til hårdt underlag eller hinanden i store dynger ved hjælp af blanke skinnende limtråde, de såkaldte byssustråde. Byssustrådene hæfter til underlaget, og er så stærke at blåmuslingerne kan sidde på lodrette flader eller i områder med kraftig vandstrøm uden at falde af. Blåmuslingerne kan frigøre sig fra trådene, krybe et andet sted hen og danne nye tråde.

Muslingerne lever af mikroskopiske alger, som findes i vandet.

Gyder typisk i slutningen af maj
Muslinger parrer sig ikke – de gyder deres æg og sæd i vandet. Den første gydning sker typisk i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni,

Når muslingerne gyder, udsendes signalstoffer, så muslingerne i nærheden også gyder på samme tid. Det sikrer at der både er æg og sæd i vandet samtidigt, så æggene kan blive befrugtet. Ganske få timer efter befrugtningen har æggene udviklet sig til 0,2 mm små muslingelarver.

Af de millioner af æg, der bliver gydt hvert år, er det kun en lille del, der når at blive voksne. En del æg bliver ikke befrugtet, nogle æg og larver bliver spist af af andre dyr. Derfor gyder blåmuslinger så mange æg.

I Fjordhaven dyrker vi blåmuslinger på liner i Roskilde fjord. Du er velkommen til at være med og blive fjordbonde i Roskilde Fjord. Se mere om Fjordhaven her

Du kan læse mere her: