Havørn

Haliaeetus albicilla

Havørnen  kom til Bognæs i 2006. Siden har ørneparret på halvøen fået 26 unger, og størrelsen på den nærliggende skarvkoloni er
gået kraftigt tilbage. I 2014 fik fjorden sit andet ørnepar, nemlig i Jægerspris Nordskov. I 2016 kom det tredje par til i Øst skoven udfor Eskildsø, og i 2022 kom yderligere et par til i Borrevejle skov.

Havørn

Havørnen kan blive optil 40 år gammel, og et havørnepar vil typisk blive boende det samme sted hele livet, hvis fuglene får ro. Æggene lægges i det tidlige forår, men da ungerne vokser langsomt, forlader de først reden i august.

Vidste du at…Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Havørnen kaldes også ”den flyvende dør” pga. dens brede vingefang på 195-245cm.

Havørnene jager bl.a. fjordens ederfugle, blishøns og skarver. De spiser også gerne forskellige fisk, små pattedyr og endda ådsler.