Strandsnegl

Littorina littorea 

Strandsneglen er udbredt i Roskilde Fjord og findes både på blød og hård bund, hvor de lever af den belægning af små alger der findes på sten og tang.

Fakta:

  • Antal æg: Op til 7000
  • Alder: 4-10 år

Vidste du at… strandsneglen kan lukke sit hus? Hvis vandstanden falder, og sneglene tørlægges, trækker sneglene sig ind i huset og lukker låget tæt efter sig. Almindelig strandsnegl kan på den måde overleve udtørring over lang tid.

Skallens farve og mønster varierer meget, men den har ofte brune, mørke farver og er furestribet. Tørre skaller er grå.

Strandsnegl lever især i vandkanten hvilket betyder, at den ved højvande opholder sig under vand, mens den ved lavvande befinder sig over vandoverfladen.

Strandsneglen yngler om foråret. Man kan finde flydende, glasklare, hjelmformede ægkapsler, med fra ét til 9 æg i hver. En hun kan lægge fra 200 til 5000 ægkapsler. Æggene  lægges om natten ved fuldmåne, så vandet står højt nok til at bære æggene med sig længere ud i havet. Æggene klækkes efter ret kort tids forløb til fritsvømmende larver. Efter ca. 3 uger forvandler de sig til små rigtige snegle og søger ned på bunden, hvor de lever resten af deres liv.

Man kan spise strandsneglen, og det gjorde man i stor stil helt tilbage i stenalderen. Man kan finde mange af deres sneglehuse i gamle møddinger, der viser, at strandsneglen har været en vigtig fødekilde for flere tusind år siden.

Du kan læse mere her:

 

Strandsnegl