Fjordhaven – Roskilde Fjord

Velkommen til en ny projektidé i foreningen Roskilde Oplevelseshavn

Nyt projekt er etableret

Roskilde oplevelseshavn har i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Havhøst taget de første skridt hen imod at etablere fjordhaver i Roskilde Fjord. Roskilde Oplevelseshavn vil fungere som moderforening til projektet, som drives af en arbejdsgruppe bestående af fjordhave medlemmer.

Før en fjordhave kan blive en realitet, skal der udarbejdes en plan for projektet. Dette omhandler bl.a. at indsnævre mulighederne for beliggenhed samt at starte en ansøgningsproces hvor der skal søges midler til miljøundersøgelser. Ansøgningsarbejdet vil foregå i samarbejde med de tre overstående projektinitiativtagere.

Hvorfor er Fjordhaven en god idé ?

Erfaringer fra flere etablerede havhaver i Danmark, fortæller os at sådan en fjordhave ikke kun er godt for fjordmiljøet, man samtidig kan skabe et socialt fælleskab på tværs af Roskilde Fjords brugere. Man mødes om arbejdet med at starte, omsokke og høste de spiselige muslinger, hvor der samtidig er mulighed for at dele opskrifter og mødes til fællesspisning. 

Ud over fællesskabet, er en fjordhave i denne størrelse, med til at bidrage til fjordens rene miljø. Muslingerne renser vandet for alger og cirkulerer vandet. De bidrager samtidig til fjordens biodiversitet, ved at fungere som levested for nogle af fjordens vigtigste organismer, nemlig mindre krebsdyr og fiskeyngel. 

Er du blevet nysgerrig og har brug for mere information eller vil du gerne være medlem, kan du registrerer dig via dette link. Du kan også skrive til os på Fjordhaven@roskildeoplevelseshavn.dk eller læse mere om fjordhaver på Havhøst.dk

Vil du være med ?

Hvis du tænker at det her med Fjordhaven er lige noget for dig, så kan du melde dig ind i Roskilde Oplevelseshavn og allerede nu bidrage til projektet. Så skriv en mail til Fjordhaven@roskildeoplevelseshavn.dk det koster 150 Kr. om året de første 2 år af projektet og giver medlemskab til både Roskilde Oplevelseshavn og Fjordhaven. Kontingentprisen vil blive fastsat årligt på generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at tage aktiv del i arbejdet med at give projektet vinger, så skriv til Maria Kristina Holst Palner på maria@roskildeoplevelseshavn.dk og bliv en del af Fjordhavens projektgruppe. Din faglige baggrund, alder og beskæftigelse er egentligt ikke så vigtigt, det vigtige er at du har lyst til at bidrage til at gøre en forskel og være med til at søsætte noget værdifuldt.

Vi glæder os til at starte arbejdet sammen med dig.