Fjordhaven – Roskilde Fjord

Velkommen til en ny projektidé i foreningen Roskilde Oplevelseshavn

Breaking news!! – Fjordhaven har i maj måned modtaget en større bevilling fra VELUX FONDEN til etablering og realisering af projektet.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfunds på et oplyst, inkluderende  og bæredygtigt grundlag. I 2021 uddelte VELUX FONDEN 335 millioner kr.
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og wet bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Maritime nyttehaver er vundet ind mange forskellige steder i Danmark, og er grobund for en større forståelse og relation til fjorden, samt et socialt fælleskab på tværs af bagrund og alder. En maritim nyttehave er et hobbyanlæg, hvor vi i første omgang har fokus på blåmuslinger. Senere kan haven måske udvides med tang og limfjordsøsters, som er naturligt forekommende i Roskilde Fjord.

Kom med ud på inspektion af vores muslingeline:

Vil du gerne være med i arbejdsgruppen?

Hvis du tænker, at det her med Fjordhaven er lige noget for dig, så kontakt :

 Hans-Erik  Germuth   3155 2468

eller

Gert Skou-Madsen 6148 6181 

Din faglige baggrund, alder og beskæftigelse er egentligt ikke så vigtigt, det vigtige er at du har lyst til at bidrage med en arbejdsindsats her i startfasen.

Arbejdsopgaverne i 2022

Fjordhavegruppen er i gang med at udarbejde ansøgninger til forskellige fonde med henblik på at starte en bæredygtig muslingeproduktion. Det er en nødvendighed at få undersøgt om muslingerne er velegnet som menneskeføde, inden vi begynder at høste af dem. I forbindelse med havneudvidelsen, blev bunden af havnen undersøgt for forskellige stoffer og tungmetaller, som viser at bunden har spor af fortiden. Tungmetallerne stammer bl.a. fra datidens mange garverier samt før anvendt bundmaling til både. I dag er spildevandet rent og bådene bruger en anden type bundmaling men det vides stadig ikke om de frie vandmasser indeholder nogle af de samme tungmetaller som bunden, som dermed også kan ophobes i muslingerne. Den her type forurening er bundet til bundens materiale, og derfor er det ikke nødvendigvis sådan at vandmasserne også er forurenet. Ved at undersøge muslingernes indhold, kan de være med til at give os et indblik i hvordan helheden ser ud, fremfor en vandprøve der kun giver os et øjebliksbillede. Når muslingerne filtrerer vandet, (1000 muslinger filtrer 48 tons vand i døgnet – Fjordens største rensningsanlæg) optager og fjerner de næringsstoffer fra vandet, og samtidig også evt. tungmetaller. Vi skal have undersøgt om muslingerne indeholder tungmetaller over den anbefalede grænseværdi.

Med etableringen af de  første muslingehaver, håber vi i slutningen af året forhåbentligt at kunne inddrage flere af Roskildes borgere i dyrkning af egen bægerdygtig mad – fra fjord til bord.