Tangloppe

Gammarus locusta

Tangloppen er almindelig i Roskilde Fjord og foretrækker lavt brakvand. Den lever særligt i områder med blåmuslinger. Tangloppen er vigtig føde for mange andre fisk i fjorden.  Den er dog ikke altid populær hos fiskere, da den kan gnave af fisk fanget i ruser. Vores hus hedder Tangloppen og om sommeren kan du finde tanglopper i vandet foran huset.

Tangloppe

Fakta:

  • Op til 2.5 cm lang
  • Spiser både dyr og planter

Vidste du at… tanglopper tit svømmer sammen to og to. Det er fordi hannen venter på at hunnen skifter skal. De kan nemlig kun parre sig lige efter hun har skiftet skal, inden den nye skal bliver helt hård. Så for at være klar, springer hannen op på ryggen af hunnen.

Tanglopper er ofte grønlige eller brunlige, afhængigt af omgivelsernes farver. Tangloppe hunnen har en rugepose mellem benene, hvor ungerne udklækkes. De kan se ud til at være trykket flade fra siden. Der findes mange forskellige arter tanglopper, de fleste er altædende, det vil sige at de både spiser levende og døde dyr og planter.

 

Du kan læse mere her: