Blæretang

Fucus vesiculosus

Blæretang vokser på det lave vand tæt på kysten. Du kan finde blæretang mange steder i Roskilde fjord – både i fjordens nordlige og sydlige del.

Blæretang

Fakta:

  • Blæretang kan blive op til 70 cm høj
  • Blæretang kan tåle at tørre ud og komme over vandet ved
    lavvande

Vidste du at…  blæretang kan spises, både som chips, i brød og i salat. Du kan
spise de friske topskud om foråret fra marts til juni. Spis ikke tang, der er
skyllet op på kysten.

Du kan kende blæretang på blærerne, som typisk sidder
parvist. Blærerne er tangens ”svømmevinger,” som
holder den oprejst i det lave vand. På den måde kommer tangen op i
vandoverfladen, hvor der er mest sollys. Blæretang vokser typisk på sten i de
lave vand tæt på kysten.

Du kan læse mere her: