Hornfisk / Belone belone

Størrelse: 50 – 75 cm

”Vidste du… at hornfisken i titusindvis kommer ind i fjorden i maj måned for at gyde. Æggene afgives i portioner efterhånden som de modnes. De er meget klæbrige og bundgarn og ruser er derfor ofte fuldstændigt plastret til med dem”

Udseende:
Hornfisken har en lang åle-lignende krop. Kæberne er forlængede og ligner næsten et lille næb, fyldt med mange skarpe tænder. Gat- og rygfinne ligner hinanden og er placeret langt tilbage lige foran halen. Sidelinjerne går tæt på bugen.

Forveksling:
Hornfiskens specielle udseende gør at den sjældent bliver forvekslet med andre fiskearter.

Farver:
Ryggen er blågrøn næsten sort og siderne er sølvfarvede. Hornfisken har et meget karakteristisk kendetegn som ses tydeligt når den åbnes, fiskebenene er nemlig grønne.

Formering:
Hornfisk søger ind på lavere vand i maj-juni for at gyde blandt vandplanterne. I bunden af Roskilde fjord kan man se ynglen svømme rundt på lavt vand i klart og stille vejr. 

Føde:
Hornfisk jager på åbent vand, hvor de søger efter stimer af små fisk så som Østersøsild, Brisling, Tobis og selv Trepigget Hundestejle. Større hornfisk kan også fange fritsvømmende krebsdyr.

Udbredelse og levesteder:
Hornfisken findes både i saltvand og brakvand. Vandre ud af fjorden om vinteren, og kommer tilbage til sine gydeområder om foråret.