Hættemåge

Chroicocephalus Ridibundus

Hættemågerne kan ses hele året ved Roskilde Fjord. Fra slutningen af april danner hættemågerne store kolonier på fjordens øer og holme, og bygger reder og lægger æg. 

Hættemåge

Den var tidligere vores hyppigste ynglefugl, men bestanden er faldende. Udviklingen følges nøje med årlige fugletællinger. Hættemågen spiser alt fra insekter, fisk og frugt til muslinger, døde dyr og menneskers affald.

Andre fuglearter,  bl.a. fjordternen, holder sig tæt til hættemågen, hvis iltre temperament er et godt værn mod rovdyr såsom ørne, ræve og rotter.  

Vidste du at…Siden 1986 harhættemåge kolonierne været stærkt plaget af rotter. Når det er værst, kan rotterne nedlægge op mod 10.000 unger og æg. Når først en koloni er ødelagt af rovdyr, vender hættemågerne ikke tilbage før mange år efter.