Miljø og formidling

Natur og formidlingsgruppen laver fugleture, krible-krable ture, udlåner net på platformen og fortæller om smådyrene. og om hvorfor ænderne ikke har godt af brød – og meget andet.

Vi deltager også i miljøprojekter som affaldsfri fjord.

Fodre ænder