Havørred / Salmo trutta trutta

  • Størrelse: 20 – 30 cm (40 – 100 cm i saltvand)
  • Vægt: 1 – 10 kg, max 15 kg (saltvand)

Vidste du… at havørreden har rigtigt gode kår i fjorden. Nogle lever hele deres liv herinde mens andre kommer trækkende ude fra de åbne kyster for i oktober / november måned at gå op i de små åer for at gyde deres æg”

Lignende arter:
Laks,  Regnbueørred

Udseende:
Farven hos ørreden varierer meget og er typisk afhængig af dens levested. Der er tre undertyper af ørred: Havørred, bækørred og søørred, de variere meget i udseende men er ikke særskilte arter. 

Forveksling:
Ørreden forveksles let med laksefiske, da deres udseende og biologi minder meget om hinanden. Der er dog nogle kendetegn som gør det muligt at skille de to fisketyper ad. hos ørred har gatfinnen fx. et maksimum på 12 stråler, som adskiller ørreden fra alle stillehavslaks. Derudover er halestilken hos laksen længere og mere spinkel. Halefinnen hos en laks er almindeligvis tydelig gaflet, mens den hos en ørred er næsten lige, men forskellen kan være lidt utydelig hos gydende fisk. 

Farver:
Ørred fundet i havet (Havørred) er sølvfarvet med en mørk ryg. Der er talrige sorte pletter på gællelåget og siderne, både over og under sidelinjen.  Ørred som er fundet i søer kan også være sølvfarvet, men de er almindeligvis brunlige med talrige pletter omgivet af lysere ringe.

Formering:
Gydningen foregår fra oktober til februar hvor rognene bliver lagt på grusbund i rindende vand. Når ørreden er imellem 1-5 år sker der en ændring hos ca. halvdelen af yngelbestanden, de udvandre fra ferskvandet til det mere salte vand og kaldes nu for smolt. Under denne udvandring skifter fiskene farve fra en spraglet ungdragt til at være mere sølvskindene, samtidig med at de tilpasser sig det mere saltholdige vand. Efter 2-4 år i havet, vender smolten tilbage som havørred for at gyde samme sted som den selv blev til.

Føde:
Ørred æder plankton og små hvirvelløse dyr på bunden. I Havet er hoved fødekilden Østersøsild, Brisling og andre små fisk.

Udbredelse og levesteder:
Havørred findes overalt langs den danske kyst. om vinteren trække den ind i fjorde og åløb for at gyde og overvintre.

Her kan du finde mere information: