Næbsnog, stor / Nerophis ophidion

  • Størrelse: 15 – 30 cm

Vidste du… den smukke store næbsnog hører til tangnålefamilien. Den har som den alm. tangnål ynglepleje, dog mangler hannen rugeposen og opbevarer æggene på ydersiden af bugen hvor de får næring indtil klækning”

Lignende arter:
Almindelig Tangnål

Udseende:
Selv om den ved første øjekast minder om en orm, så er den trådlignende Stor Næbsnog nem at identificere som en fisk på sit lille hoved og gællelåg. Hovedet og snuden minder om en søhest, som er en fjern slægtning. Den eneste fisk den kan forveksles med er dens slægtning Almindelig Tangnål. Stor Næbsnog er dog slankere og rundere i tværsnitvog snuden er længere og mere tydelig. Dens eneste finne er en rygfinne halvvejs nede på ryggen. 

Farver:
Grøn over det hele, bugen er gullig. Hunnen er mere pyntet med lyse blå markeringer på hoved og krop. Begge køn bliver mere farverige i gydetiden, hannens snude bliver gul.

Formering:
Gyder midt om sommeren, hovedsaglig i juli. Hunnen lægger sine rogn i hannens rugepose, hvor han befrugter dem og bærer dem i omkring tre uger før han “føder” dem som fritsvømmende yngel.

Føde:
Den æder ved at suge plankton som små copepoder ind i munden.

Udbredelse og levesteder:
Stor Næbsnog forekommer I det meste af Danmark. Næbsnogen findes mellem tang, hvor den snor sin hale fast i tangen og svajer med strømmens bevægelserne. Dette gør at den falder i et med tangen og derfor er svær at få øje på for rovdyr.

Find mere information her: