Tyklæbet multe / Chelon labrosus

  • Størrelse: 75 – 80 cm.
  • Vægt: 3 – 5 kg. 

Vidste du… at den tyklæbede multe er en af de sydlige fiskearter, som er begyndt at yngle i Danmark? Det er muligvis grundet de stigende havtemperaturer. I fjorden er den almindelig om sommeren og er i øvrigt en fantastisk spisefisk”

Udbredelse:
Den tyklæbede multe er en typisk varmtvandsfisk, der først i vort århundrede,  er blevet observeret i skandinaviske farvande.  Det er en vandrefisk, der i varme somre kan nå langt nordpå – helt ind i den vestlige del af Østersøen. Her kan de dog fanges af pludseligt indtrængende koldt vand, som helt sætter fiskene ud af spil. 

Føde:
Multen er hovedsagelig plantespiser, hvilket har sat sit præg på dens tænder som er meget små. Den bruger dem til at skrabe alger af sten og større planter.

Levevis:
Multen lever i større eller mindre flokke, på lavt vand nær kysten.

Fangst:
Multen er en stærk fisk, som med sin bløde mund ofte river sig af krogen.

Du kan finde mere information her: