Udgivet i

En sjælden gæst besøger Roskilde Havn

Lomvier – Nordens pingviner

Roskilde Havn har i denne tid et sjældent besøg af lomvier. De ligger i disse dage omkring havnebassinet og kan let ses med det blotte øje.

Nordens pingvin

Lomvien kan minde om en pingvin, selv om de ikke er i direkte familie, og ligesom pingvinen er den en dygtig dykker, der svømmer ved at bruge sine vinger under vandet. Der er tale om såkaldt konvergent evolution, hvor organismer med samme levevis udvikler sig, så de minder om hinanden.

Lomvien yngler i Danmark kun på Græsholmen ved Christiansø med ca. 2000 par, og enkelte par yngler nu også på klippesiderne ved Hammeren på Nordbornholm. Den lever hovedsagelig af små stimefisk som sild og tobiser og længere mod nord er lodden vigtig føde. De lomvier, som overvintrer i danske farvande, kommer hovedsagelig fra England og Norge.

Hvorfor er der lomvier i havnen i år?

Det er svært at svare på, men der er fundet døde lomvier i dårlig foderstand flere steder i år, så sult kan være årsagen. I 2007 var der massedød af lomvier, hvor man mener, at det skyldtes mangel på fødefisk, måske på grund af menneskeskabte klimaændringer.

Forklaringen er, at opvarmning af havvandet medfører tilbagegang af vandlopper, som netop er føde for de små stimefisk som sild, lodde og tobis. Sulten gør så, at lomvierne bliver mindre sky og søger ind i mere beskyttet vand som fjorde og havne.

Århus Universitet søger nu at finde en forklaring på de døde lomvier ved at undersøge fugle, de har fået tilsendt

Da tre blev til to

Desværre mødte havnens personale ind til en trist nyhed torsdag morgen. Den ene fugl var meget sløj, og døde desværre inden man nåede at få den indfanget. Vi ved desværre ikke meget om hvorfor fuglen døde, men fødevarestyrelsen har noteret det i forhold til den voksende fugleinfluenza. Vi håber på at de to andre kan klare sig bedre inden de skal videre, og i den tid vi har dem, kan vi nyde synet af de flotte gæster.

Mere information om lomvien kan findes via: