Udgivet i

Roskilde Oplevelseshavn og ROLK går sammen i nyt projekt

Ny formidlingsplatform skal danne base for nye fjordoplevelser. I et samarbejde med ROLK har vi ansøgt om midler til at skabe en ny formidlingsbase.

Formidlingsskibet har allerede fået et navn ”Kutlingen” og bliver gennem Roskilde Oplevelseshavn et tilbud til bl.a. institutioner og skoler, om en ny og anderledes base for indlæring og oplevelser. 

Med Kutlingen vil vi kunne sejle ud og tage prøver af fjordmiljøet, og derefter undersøge dem nærmere i vores fastlandslaboratorium.

Man vil kunne tage ud og fiske, se på fugle eller komme helt tæt på fjordens smådyr ved at bringe akvarier og net med ud. Dette vil kunne foregå sammen med en naturformidler som kan gøre oplevelsen mere nærværende og levende for bådens gæster. ROLK har fokus på lystfiskeri og har særligt planer om ture for deres unge afdeling. Her vil de yngste lystfiskere kunne tage ud og få hjælp og assistance til at lære eller blive bedre til at fiske. Der vil samtidig foregå en formidling af hvordan vi passer på økosystemet.

Denne soldrevne aluminiums båd har en lav miljømæssig belastning, og er med sine lave dybdegang godkendt og velegnet til sejlads i hele Roskilde Fjord for grupper på op til 12 personer. Vi ønsker at ramme en bred gruppe af mennesker med det formål at skabe oplevelser, undervisning og relation til fjordens miljø, natur og historie. 

Båden har allerede skabt stor interesse og opbakning hos både Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune.

Inspirationen til dette nye projekt kommer fra Skoleskibet Ry

Udgivet i

Fuglefodring og samarbejde med lokalt plejecenter

Roskilde Oplevelseshavn  formidler om fjordens natur og miljø. Vi samarbejder med de lokale institutioner, skoler og borgere, så vi i fællesskab kan få nogle gode oplevelser, samtidig med
at vi passer på vores dyr og natur. Et vigtigt område er bl.a. fjordens fugle og især ænder og svaner,
prøver vi at gøre en indsats for. Vi oplyser hvad de spiser i naturen og hvad man kan fodre med, hvis man gerne vil tæt på ænderne, ved havn, søer og pladser.
Dette foder ligger i vores oplevelseshus på havnen, men pga corona nedlukning kan borgerne ikke fodre pt.  Sct. Jørgenbjerg Plejecenter har kontaktet os og bestilt vores foder, så de kan fodre deres ænder
ved den lille sø foran centret. Det blev vi rigtig glade for, da vi jo ved, at beboerne ikke kan komme ud pt. Vi håber der er andre plejecentre og bosteder, der vil gøre det samme, så vi kan hjælpe hinanden og
naturen i denne særlige tid. 
“Vi ønsker rigtig god fornøjelse med fugleaktiviteten” – Pia Rangan